Plek voor 1 groot centraal Urban Sportpark

Waar zou zo'n groot urban sportpark in Leiden neergezet kunnen worden? Urban sporten is nu eenmaal niet geruisloos, ook al gebruik je het gladste beton en de zachtste wielen. Als iemand een skateboard landt of zijn of haar BMX laat vallen, dan geeft dat best een klap en omdat urban sporters vette tricks waarderen, zal zo'n harde klap beantwoord worden met een hoop gejuich. 

De sfeer in zo'n urban sportpark is best relaxed en uiteraard trekt zo'n park de aandacht van verschillende urban sporters, zoals BMX'ers, inline skaters, freerunners en steppertjes. Maar rond zo'n urban sportpark hangen vaak meer mensen dan alleen de gebruikers ervan. Grote kans dat die mensen naar muziek luisteren en samen iets eten en drinken. Urban sporten is namelijk meer dan alleen een uurtje trainen. Skateboarden, BMX'en, freerunnen en inline skaten is een lifestyle en daar moet met de spot rekening mee zijn gehouden om teleurstelling te voorkomen. Urban sporters reizen de hele wereld over op zoek naar de beste plekken om te rollen, een kwartiertje fietsen naar een goed skatepark is daarom geen probleem.

Suggestie 1 - Parkeerterrein Lugdunum

Wij weten niet van wie dit terrein is, maar het zou een perfect locatie zijn voor een groot centraal skatepark! Ons oog is hierop gevallen omdat dit parkeerterrein vrijwel altijd leeg is. Het ligt op fietsafstand voor geheel Leiden en op loopafstand van het openbaar vervoer. Het terrein wordt omringd door middelbare scholen en bevindt zich buiten de bebouwde kom, dus geluidsoverlast zal er niet snel zijn.


Suggestie 2 - Ypenburgbocht 

Tot voor kort lag hier de Leidse Waaghoofdbrug. De stalen fietsers- en voetgangersbrug die hier jaren voor oud vuil heeft gelegen verbond de Waaghoofd aan de Aalmarkt met de Stille Rijn. Inmiddels is deze brug naar Nijmegen verhuisd. Het plan voor deze locatie is om een gigantisch studentencomplex te bouwen. Dus dé ideale plek om meteen een mooi urban sportpark te integreren!


Suggestie 3 - Gooimeerlaan

Als je vanuit de stad naar de Merenwijk rijdt, over de Gooimeerlaan dan zie je aan je rechterhand een molen en een hoop braakliggend terrein, een prachtige plek voor een groot centraal urban sportpark. Er ligt een bedrijventerrein omheen, dus veel overlast zal het niet opleveren!


Suggestie 4 - Wijksportpark Noord

In het Beleidskader
Sport en Gezondheid 2019 - 2023 valt op pagina 35 te lezen dat er een overschot is aan korf- en voetbalvelden. In sportpark Noord zou dus eenvoudig plek gemaakt kunnen worden voor 1 groot centraal urban sportpark. 


Suggestie 5 - Matilopark

Misschien kan de gemeente Leiden nog tussen alle opgravingen een mooi centraal urban sportpark aanleggen. De scouting heeft er uiteindelijk ook een plek gevonden!


Suggestie 6 - Wijksportpark Roomburg

Het idee is om een eigentijds en open sportpark van dit park te maken. "Een plek die geschikt is voor sport en bewegen en voor activiteiten van bijvoorbeeld scholen en kinderopvang." In plaats van een skatepark is het plan een jeu de boules baan aan te leggen.  Maar momenteel is er een hoop gesteggel over de financiën en dat hockeyveld. Zet er gewoon een skatepark neer, dan is alles opgelost! Het plan kost overigens 6 miljoen euro! Een urban sportpark is slechts 9 ton... maar dat terzd


Suggestie 7 - Bij L.K.V. Sporting Triginon

Super centraal! Misschien valt er hier wat te regelen voor 1 groot centraal urban sportpark. Het terrein wordt nu al gebruikt voor veel verschillende activiteiten. Misschien beter om het op beton te doen. Als je een centraal urban sportpark hier neerlegt, dan kun je bepaalde obstakels als tribune gebruiken voor de minikoraal bijvoorbeeld, multifunctioneel!


Suggestie 8 - Werninkterrein

Dit voormalig bedrijventerrein ligt tussen de Rijn, het spoor en het bedrijventerrein Amphoraweg. Vanwege de ligging vlakbij het centrum, aan het water en redelijk dicht bij het station, gaat het herontwikkeld worden. Ze hebben prachtige ideeën bij dit terrein, een urban sportpark kan dus niet ontbrekene!


Suggestie 9 - Stevenspark in de Stevenshof

Hier stond natuurlijk al de vert en een skateparkje in het verleden. Als je hier 1 groot centraal urban sportpark neerzet dan wordt de Stevenshof ook betrokken bij alle bedrijvigheid die in Leiden plaatsvindt! 


Suggestie 10 - Wijksportpark Morskwartier

Genoeg ruimte, genoeg sportvelden, maar geen groot centraal urban sportpark. Offer gewoon een stukje op en je maakt iedereen ontzettend blij! We willen toch allemaal lekker bewegen in de buitenlucht?


Suggestie 11 - Verkeersplein Plesmanlaan bij A44

Bij het Bio Science Park West, aan de overkant van het Transferium. Daar wordt momenteel ontzettend veel gebouwd. Zet daar een groot urban sportpark neer, niemand die er last van heeft en het park is goed bereikbaar voor de gehele regio!


Suggestie 12 - Bio Science Park

Als er wel een urban terrein is, dan is dat het Bio Science Park wel! Het Leiden Bio Science Park is belangrijk voor Leiden als internationale kennisstad. Tot 2025 komen er steeds meer bedrijfsgebouwen, woningen en voorzieningen bij. Als een van die voorzieningen dat centrale urban sportpark is, dan zijn we allemaal blij!


Suggestie 13 - Park Kweeklust

Bijzonder toch dat de skatebaan een mooi basket- en voetbalveld is geworden, terwijl op pagina 35 in het Beleidskader
Sport en Gezondheid 2019 - 2023 valt te lezen dat er een overschot is aan voetbalvelden. Er is hier in ieder geval best nog wat ruimte voor een urban sportpark. 


Suggestie 14 - Voorzijde LUMC achter CS

Tja, centraler dan deze plek kun je het niet bedenken natuurlijk! En wat een prachtig vertier voor de patienten in het LUMC als hier een groot centraal urban sportpark wordt neergelegd! Een beter medicijn bestaat er natuurlijk niet! 


Suggestie 15 - Tuin van Noord 

Hier ligt de skatekuil en de waterspeeltuin. Inmiddels is besloten de waterspeeltuin te dempen. Als dit gebeurd, dan adviseren wij om meteen de skatekuil weg te halen en alles te vervangen voor 1 groot centraal urban sportpark. Het stedelijk gymnasium heeft dan een nog leukere plek voor de gymlessen en het Theehuis kan dan een nieuwe doelgroep bedienen!


N.B. De genoemde spots hierboven zijn slechts suggesties van ideale locaties voor een centraal urban sportpark: het zijn dus slechts ideeën! Wij willen niemand hiermee boos maken of voor het hoofd stoten, dus mochten deze plekken geen eigendom zijn van de gemeente Leiden, dan verwijderen wij uiteraard deze aangedragen locaties per direct.